Getting Started

  • Vid 45 graders vinkel. Finns det färdiga stolpar med hål för reglarna?


    Stolpe som används vid 45 graders vinkel blir bäst/snyggast om man använder en sektionsstolpe. Ni kommer att behöva förstora regelhålet i stolpen på ena sidan för att det inte skall uppstå någon ”brytning” i reglarna. Detta gör Ni genom att bila/såga hålet i stolpen tills Ni känner att regeln inte regeln spjärnar emot.  Även hörnet på regeln sågar ni bort för att den skall få plats i stolpen. I bilden nedanför ser ni modifieringen av stolpe och regel.

    Ett annat alternativ kan vara om marknivån förändras under en längre sträcka. Vid montering så placeras stolparna i lod och låter spjälorna passas in efter stolparna. Då reglarna ligger löst i stolparna finns ett visst utrymme för justering av reglarna i sidled.