Köpvillkor

KÖPVILLKOR:

Priser
Våra priser anges alltid inklusive moms.

Betalningar

Faktura med förskottsbetalning via bankgiro
Det vanligaste alternativet som våra kunder använder är att förskottsbetala till vårat bankgiro.
Du får då en faktura till din e-mail som du betalar. När betalningen är gjord så börjar din beställning att plockas och bokas sedan för leverans eller upphämtning beroende på vad du väljer.
Direktbetalning via Swish
Vi erbjuder direktbetalning via Swish där du betalar genom Swish nummer: 1233526530.
Vid betalning kopplas du automatiskt till din internetbank där du loggar in och godkänner transaktionen. Pengarna dras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen.
Betala/Avbetala med Klarna
Vi kan nu äntligen erbjuda dig möjligheten betala eller att dela upp din betalning i samarbete med Klarna. Delbetalning är ett flexibelt alternativ för dig som vill ha kontroll över dina inköp och samtidigt vara säker på att kunna köpa det du behöver. Det finns flera olika betalningsalternativ att välja mellan och du kan när som helst under delbetalningstiden välja att slutbetala den resterande skulden i en enda betalning. Ansökan om delbetalning sker i kassan i samband med att du anger personnummer och det betalningsalternativ som passar dig bäst.

Återbetalningar

I de fall återbetalningar är aktuella så görs detta i första hand genom återinsättning till ditt bankkonto som ev användes vid beställning. Återbetalningen sker inom 14 dagar efter att Ellma har mottagit varan till vårt lager.
Läs mer under kapitlet ångerrätt.

Frakt

När vi har mottagit din betalning för varorna så levereras din beställning från vårt lager inom 4 arbetsdagar under förutsättning att vi har dina varor i lager.
Sedan kontaktar fraktföretaget dig för att boka leveransdag och tid. Vi samarbetar med samtliga större speditörer och fraktbolag där vi tillsammans ser till att varorna kommer hem till dig.
För alla leveranser gäller transport fram till tomtgräns på körbar väg om inget annat anges.
Vid mottagande av varorna ska de inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om det finns synliga skador på emballage eller på varan ska detta noteras på fraktsedeln innan du kvitterar den. Fraktbolaget ställer ej av gods utan kvittens av kund eller för kundens räkning ansvarig mottagare. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs.
Kostnaden för frakt eller hemleverans får du när du lägger din beställning i ritprogrammet ”staketbyggarn”.
Ej mottagen order
Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår för fraktföretaget.
Ändring av leveransadress
När varan har lämnat lagret går det inte att ändra leveransadressen. Därför är det extra viktigt att du innan order genomförs och godkänns kontrollerar att leveransadressen är helt korrekt.

Våra leveranssätt

Hemleverans
Produkterna levereras framförallt under dagtid fram till din tomtgräns. Du blir aviserad av transportföretaget innan leverans på det aviseringstelefonnummer du anger vid köpet. Transportföretaget lämnar normalt en ungefärlig leveranstidpunkt på cirka 3 till 4 timmar och det krävs att en mottagare kvitterar godset. Vi kan tyvärr inte påverka transportörens tider och kördagar.
Egen upphämtning
Möjlighet att hämta de betalda varorna finns efter överenskommen tid med oss.

Leveransförseningar

Vid leveransförseningar informeras du om möjligt alltid om dessa. Orsaker till leveransförseningar är till exempel när en leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till Ellma. Skulle en leveransförsening mot förmodan uppstå har du som kund rätt att utan kostnad häva köpet.
Obs! Ellma kompenserar ej för aviserade leveransförseningar. Boka inte hantverkare innan du mottagit och kontrollerat varan.
Transportrisk
Alla skador som kan uppstå under transporten hem till dig står transportföretaget för. Om du vid mottagandet mot förmodan upptäcker att försändelsen är transportskadad, antingen på produkten eller på emballaget, ber vi dig att genast, på plats, anmäla detta till fraktbolaget genom att notera skadan på fraktsedeln innan leveransen kvitteras samt ta ett foto (med mobiltelefon) på skadan och direkt kontakta fraktföretaget.
Anmäl därefter skadan direkt till oss så att vi på bästa sätt kan hjälpa dig med reklamationen. Detsamma gäller för eventuella dolda skador som upptäckts på försändelsen. Skadan ska anmälas till oss inom tre (3) arbetsdagar från mottagandet av leveransen. Det är därför viktigt att du emballerar av och inspekterar dina produkter noggrant direkt efter att leveransen har utförts.
Om skada har uppstått så får du inte använda produkten utan du ska omgående kontakta fraktföretaget och oss.
Delad order
Vid större beställningar kan det förekomma att ordern delas upp i flera leveranser om någon av varorna är restnoterade. Detta sker dock enbart i undantagsfall.

Ångerrätt

Konsument
För privatpersoner tillämpar Ellma distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten.
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Ellma uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel på detta är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som ”Tillverkningsvara”.
Om du som kund vill ångra ett köp ska detta meddelas Ellma inom 14 dagar från mottagandet av varorna. Anmälan om önskad retur görs via e-mail till oss på:  info@vinylstaket.se
Du som kund har rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej vara mer omfattande än nödvändigt.
Har varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper kommer Ellma debitera dig som kund för värdeminskningen av 20% på produkten.
Varan ska också returneras komplett om inget annat är överenskommet med Ellma.
När returnerad vara är åter på Ellmas lager återbetalas varans belopp senast inom 14 dagar. Dock tillkommer fraktkostnad för returen. På det belopp som återbetalas har Ellma rätt att göra avdrag för värdeminskning. Värdeminskning uppstår när varan brukats mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper. Om varan returnerats skadad eller om den på annat sätt har brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas, kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter. Exempel: En vara som levereras till trädgård måste skyddas för väta/vind/damm/smuts/skadedjur/etc. innan returen görs. En produkt som utsatts för något av dessa element kommer ej att återbetalas.
Återbetalningen görs via överföring till ditt bankkonto.
Vid retur från kund till Ellma står kunden för skador som kan uppstå under transporten om du som kund inte använder korrekt emballage.
Vid frågor kring retur, vänligen kontakta Ellma snarast.
Företag
I de fall som näringsidkare handlar hos Ellma så tillämpas köplagen. Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 20 % av varans värde tillkomma utöver kostnad för returfrakt.

Garantier

Utöver de rättigheter du som konsument har genom konsumentköplagens och distans- och hemförsäljningslagen omfattas våra varor av produktgaranti på 10 år!
Vi lämnar 10 års garanti på samtliga våra vinylstaket/insynsskydd.
Om någon del av staketet inte fungerar till följd av produktdefekter, garanteras det att dessa delar kommer att ersättas med nya eller att återköpspriset för del(en) kommer att återbetalas som vi finner lämpligt.
De monterade topparna på stolpar och spjältoppar omfattas inte av 10 års garantin. Detta beror på att dessa vinyldelar inte produceras genom strängsprutning såsom de andra komponenterna.
Dessa detaljer omfattas av konsumentgaranti på 3 år.
Vid fel som täcks av garantin ska varan bytas ut utan kostnad för dig.
Kom ihåg att spara fakturan då den fungerar som garantibevis!
Om betalning skett genom något av våra andra alternativ måste du istället spara kvittot som du får via e-post i samband med att din vara levereras, den fungerar i dessa fall som garantibevis.
Reklamation
Om köparen påvisar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende ber vi kunden att kontakta oss direkt så vi kan se till så att felet rättas till. Vid de fall där en vara byts ut åligger det köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Ellma.
Boka inte hantverkare förrän du har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.
Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver vi, om möjlighet finns, fotodokumentation på skadan. Vill du genomföra en reklamation var vänlig kontakta oss snarast.
Vi som företag säljer heller inga skruv till stolpfästena. Vi ”Ellma” friskriver oss från allt underarbete för infästning av stolpfästen och stolpar.
Garantifrågor i övrigt anmäls till Ellma.
Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet. Felplockade och felaktiga varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans.
Force Majeure
Ellma anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.
Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.
Tvist
Konsument
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Ellma direkt. Om tvisten kvarstår tillämpar Ellma- Breo Estate AB (Bolaget) så kallad alternativ tvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som Bolaget avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Bolaget förbinder sig då att följa ARN:s utslag.
Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm .
Du kan läsa mer om alternativ tvistlösning för konsument på EU-kommissionens webbplats.
Företag
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Snabbanslutning