Materialåtgång

Hur mycket staket behöver vi?

Steg för steg i materialåtgång vid egen uträkning. (alternativt att använda Staketbyggar´n)

1, Börja med att rita ned din tilltänkta staketlinje på ett papper.

——————————————————————————————————————-

2: Mät det olika längderna mellan slutstolpar och hörnstolpar och skriv ner dessa på skissen.

——————————————————————————————————————-

3: En sektion är 2,4 meter.

25meter / 2,4 meter = 10,4 sektioner

——————————————————————————————————————-

4: Totalt antal sektioner för 25 meter blir 10,4 sektioner.

——————————————————————————————————————-

5: För att förenkla skissen kan man markera de olika stolp-varianterna med varsin färg.

——————————————————————————————————————-

6: Därefter är det bara att räkna ut de återstående staketlängderna till sektioner.

repetera ovanstående exempel:   8,3 meter / 2,4 meter = 3,45 sektioner

——————————————————————————————————————-

7: Totalt antal sektioner för 8,3 meter blir 3,45 sektioner.

För att få fram längden på 0,45 sektionen blir uträkningen:

0,45 sektion x 2,4 meter = 1,1 meter

——————————————————————————————————————-

8: Nu återstår bara att sammanställa uträkningarna.

10,4 + 3,45 + 1= (14,85) = 15 sektioner

Det korta sektionerna på skissen (1,0meter och 1,1 meter) kan delas på 1 st sektion genom att endast såga reglarna efter önskat mått.

——————————————————————————————————————-

Snabbanslutning