Montering

MONTERA I MARK:

Grundtanken med staketet är att man helt enkelt gräver ett hål i marken på ca 60 cm.
Ställ i stolpen i hålet och skjut fast bottenregeln i stolparna.

Normalt sett räcker det att fylla botten av de förgrävda hålen i marken med betong. Inte för att hålla staketet på plats, utan för att förhindra att staketet sjunker med tiden.

Monteringsarbete med modell Klassisk.

Det är jordmassorna som är runt stolpen som håller staketet rakt. Skulle nu staketet skjuta sig med tjälen så är det bara att vattna kring stolpen, mjuka upp massorna och skjuta stolpen lodrät igen.

Därefter pusslar du ihop resterande av sektionen enligt bilden nedan.

MONTERA PÅ ALTAN/GOLV/MUR/BETONGSOCKEL:

Om monteringen sker på trädäck, så går det att använda sig av stolpskor samt en stolpsockel som täcker skarven mellan vinylstolpen och trä-däcket.

Stolparna kapar du själv efter önskad höjd (avståndet mellan bottenregel och mark/golv)


MONTERA I LUTNING: 

Detta är en lösning om det är en kraftig förskjutning. (Trapp) En slutstolpe används, nya ingångshål för reglarna görs på stolpens baksida.

Ett annat alternativ kan vara om marknivån förändras under en längre sträcka.
Vid montering så placeras stolparna i lod och låter spjälorna passas in efter stolparna.
Då reglarna ligger löst i stolparna finns ett visst utrymme för justering av reglarna i sidled.

INSTALLATIONS MOMENT:

Alla delar i sektionen har sin förutbestämda plats. Filmsekvensen nedanför visar hur enkelt en sektion plockas ihop.

Snabbanslutning